Välkommen till Kalmar
Waldorfförskola Ekan!

Waldorfskolans förskola i Kalmar bedrivs på Waldorfpedagogikens grundidé. Hos oss står den fria leken i fokus i förskoleåldern, där lek och rörelse är en stor del av innehållet i pedagogiken. Genom fantasifull och skapande lek får barnen kunskap om världen och hur den fungerar.

Läs mer om förskolan

 

Waldorfpedagogik

Se hela människan

Waldorfskolan ser och utvecklar hela människan – tanke, känsla och vilja. De tre kunskapsfält som eleverna möter i en Waldorfskola är teori, hantverk och konst.

Läs mer

Ansök om plats

Du kan ansöka om en plats på Kalmar Waldorfförskola Ekan genom att fylla i en anmälningsblankett.

Ansök