Ansökan

Fyll i formuläret för att ansöka om plats på förskolan.
Då vi behandlat er ansökan kommer ni att få en bekräftelse via mail.

  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Information om behandling av personuppgifter

Stiftelsen Kalmar Waldorfskola kommer att behandla och lagra dina personuppgifter för att fullborda antagning och rättslig plikt gentemot elev och vårdnadshavare. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas fram till det datum då utbildningen är avslutad. Efter avslutad utbildning kommer personuppgifter i form av betygsdokumentation lagras samt översändas till respektive hemkommun för arkivering. Personuppgifter kommer under studietiden behandlas av externa parter (system för frånvarohantering, betygsättning, studieinformation, skolhälsovård etc.). I samtliga fall finns vederbörliga personuppgiftsbiträdesavtal. Inga personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut i marknadsföringssyfte.