Vår verksamhet

Vår verksamhet bedrivs på Waldorfpedagogikens grundidé. I stora drag kan man beskriva det som att årstidsloppet används som övergripande pedagogiskt tema. Både praktiskt och pedagogiskt arbete tar utgångspunkt i årstiden vilket tillåter ett naturligt sammanhang till det våra barn upplever och lär om. I fokus står även den fria leken för barnen i förskoleåldern. Genom fantasifull och skapande lek får barnen kunskap om världen och hur den fungerar.