Vår verksamhet

Vår verksamhet bedrivs på Waldorfpedagogikens grundidé. I stora drag kan man beskriva det som att den fria leken står i fokus i förskoleåldern. Barnens lek och rörelse är därför en stor del av innehållet i pedagogiken. Genom fantasifull och skapande lek får barnen kunskap om världen och hur den fungerar.