Årstidernas växling

Årstiderna och årstidsväxlingarna ger färg och inspiration åt verksamheten och utgör ett grundtema för Waldorfförskolan. Därur skapas många fina möjligheter till upptäckter och lärande för barnen. Årstidsfester förbereds och firas tillsammans.

De återkommande högtiderna och årstidsfesterna ger en tydlig rytm. Dessa upprepningar ger barnen något att ty sig till, en förankring i tillvaron som i sin tur skapar trygghet. Rutinerna gör att barnen vet vad som ska hända och de kan till och med utföra vissa uppgifter själva, vilket ger självförtroende. Barnet kan ha en framförhållning och kan genom detta slappna av och leva i nuet.