Den fria leken

I den fria leken, som har en central roll i vardagen, har barnen goda möjligheter att utveckla grundläggande egenskaper och kunskap, så som social kompetens, språk och fantasi. Barnet lär sig att samarbeta, att hantera situationer som uppstå och har en möjlighet att bearbeta allt som det upplever i vardagen. I leken krävs det ibland mod och initiativ, ibland att man följer och lyssnar. Det är värdefulla kompetenser för det senare livet. Pedagoger finns alltid nära till hands, men det är viktigt att barnen själva får utforma sin lek och reda ut olika situationer som uppstår.

Vi försöker undvika det förnuftsmässiga, abstrakta och förklarande, och låter barnen få uppleva det sinnliga och konkreta. Barnen får lära känna och erövra världen genom sina sinnen, genom rörelser, lek och genom den vuxna förebilden.