Materialval

Vi tänker hållbart både för miljö och människa.

Vi använder oss av lekredskap i naturmaterial så som trä – exempelvis träklossar, kaplastavar, träfigurer och trädjur men också material direkt ur naturen så som kottar, stenar, bark o.s.v. Detta ger barnens fantasi fritt utrymme för att skapa, förvandla, komplettera materialet och utveckla leken.

Barnen har tillgång till tyger och utklädningskläder, ofta sådana som kan användas och förändras fritt – precis som resterande lekmaterial. Detta bidrar till att barnen kan uttrycka sig kreativt i den fria leken. Vår miljö inbjuder till konstruktions- och rollekar där barnen tillsammans, eller med bistånd av personalen, tillverkar vad de behöver för lek och utforskande.

Då vi målar använder vi flytande, ekologiska och giftfria akvarellfärger på vått växtpapper av tjockare kvalitet. Färgerna vi använder är ljusäkta och genom detta sätt att måla får barnen en rik upplevelse av färg.