Rytmer

Vi har en rytmisk upplevelse av dag, vecka och året. I den dagligen återkommande samlingen, samt fruktstund, lunch, vila och mellanmål. Däremellan finns det mycket tid för fri lek och rörelse. För de stora barnen har varje dag sitt eget tema. Till exempel bakning, skapande, målning eller utflykt. Det rytmiska återkommande skapar ett igenkännande och en trygghet hos barnen.

Årstidernas förlopp sätter sin prägel på allt som sker hos oss, se årstidsväxlingarna. Barnen får ett rikt förhållande till naturen. Vi vuxna finns som förebilder; ”Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör”.