Rytmer

Vi har en rytmisk upplevelse av dag, vecka och året. I den dagligen återkommande samlingen, samt fruktstund, lunch, vila och mellanmål. Däremellan finns det mycket tid för fri lek och rörelse. För de stora barnen har varje dag sitt eget tema, t.ex. bakning, skapande, målning eller utflykt. Det rytmiska återkommande skapar igenkänning och trygghet hos barnen. Även årstidernas förlopp sätter sin prägel på allt som sker hos oss och barnen får på så vis får ett rikt förhållande till naturen (se årstidernas växling).