Samling och vila

Samlingen är en av de dagliga rutinerna på Ekan. Vi hälsar på alla barn var och en och tar reda på vem som saknas. Därefter sjunger vi sånger, leker lekar och läser ramsor som byts ut efter årstid. Samlingen är också ett bra tillfälle för barnen att berätta vad de har upplevt på kvällen, helgen eller efter ett lov. Här tittar vi också på vädret för att ta reda på vad vi ska sätta på oss när vi går ut.

Till vardagens rytm tillhör även vilan. Alla barn vilar, men inte alla sover. Barnen varvar ner och lär sig att komma till ro, så att de efteråt har ny energi för spring och lek.