Waldorfpedagogik

Vår verksamhet bedrivs på Waldorfpedagogikens grundidé. I stora drag kan man beskriva det som att den fria leken står i fokus i förskoleåldern. Barnens lek och rörelse är därför en stor del av innehållet i pedagogiken. Genom fantasifull och skapande lek får barnen kunskap om världen och hur den fungerar.

Barnen har rätt att få vara barn

Barnets naturliga sätt att lära är genom efterhärmning. Tillsammans med personalen deltar barnen i varierande aktiviteter som t.ex. traditionella hushållsverksamheter, som diskning, tvättning och städning, samt utomhus med att kratta löv, plantera växter och röra om i komposten.

Något som ingår i Waldorfpedagogiken är en genomtänkt miljö. Miljön är hemlik, varm och ombonad. Färgerna är mjuka och leksakerna i naturmaterial. Barngrupperna är små med en hög personaltäthet. Detta för att barnet skall få vara i centrum och att det lär sig att verkligen leka.